Velkommen til Maritimt Opplæringskontor – MAROPP

 

Maritimt Opplæringskontor Sør/Vest Norge er godkjent opplæringsbedrift i fagene matros, motormann, skipselektriker, institusjonskokk og kontor. Kontoret ble etablert i 1996 og eies i dag av over 50 medlemsrederier i Agder, Rogaland og Vestland.

Disse rederiene eier og/eller driver fraktefartøyer, taubåter, offshore serviceskip, tankskip, bulkskip, forskningsskip, brønnbåter, hurtigbåter og passasjerferger.

De siste årene har antallet lærekontrakter via vårt kontor variert mellom 250 -300. Maropp arbeider kontinuerlig for å gi lærlingen og kadetten den beste opplæringen, og har derfor tatt i bruk Weblærling og Webcadet – digitale opplæringsbøker.

Maritim utdanning