Stø kurs inn i maritime yrker

Visste du at Norge er et av verdens fremste land når det kommer til utvikling av innovative løsninger innen maritim næring?

Som en verdensledende sjøfartsnasjon byr den norske maritime næringen på spennende muligheter. Bransjen står overfor både utfordringer og muligheter innen områder som digitalisering og klima. Hvis vi skal finne gode løsninger og gjøre det til konkurransefortrinn er vi avhengig av å tiltrekke oss de beste hodene.

Søk læreplass

Et hav av muligheter
Læreplass i sikte

Mulighetene er mange innen maritime yrkesfag. Det er en fremtidsrettet bransje i stor endring, preget av teknologisk nyvinning og omlegging til miljøvennlig drift.

En av hovedoppgavene til Maritim Opplæring er å promotere sine medlemmers behov overfor ungdom – for behovet for lærlinger er stort og antall læreplasser er mange. Med en yrkesfaglig utdanning i bunn så finnes det et hav av muligheter i denne bransjen. I tillegg til næringens krav om skolegang og språkferdigheter, er det viktig med personlig motivasjon for et yrke til sjøs. Dette er ikke en utdanning som passer for alle.

Region Sørvest Haugesund

Region Nordvest Ålesund

Region Nord Tromsø

Region Sørøst Tønsberg