Region Sørøst – Tønsberg Maritim Opplæring Sørøst

Maritim Opplæring Sørøst skal være et ressurssenter for sine medlemmer og har som formål å være spydspiss i regionen ved å fange opp alt nytt av betydning for medlemmene i forbindelse med utdanning og rekruttering og generell kompetanseheving av sjøfolk. Vi tar inn lærlinger i fagene matros, skipsmotormekaniker og maritim elektriker. I tillegg tar vi også inn lærlinger i kokk- servitør og reiselivsmedarbeiderfaget.

post.sorost@maropp.no

Ansatte

Oddmund Nystad

Daglig leder
Leder av kontoret

482 09 615

Tone Henningsen

Administrasjonskonsulent
Lærekontrakter, stryk i fag, fagprøver, tilskudd

986 94 292

Lise L. Mandal

Opplærings-og KS-leder
Opplæringsansvarlig, KS-leder

977 45 584

Johan Wiese Matheson

Opplærings- og rekrutteringsrådgiver
Rekruttering, oppfølging av lærlinger, adm. kadetter i region Sørøst

938 51 737

Susan Staines

Markedsfører SoMe
Markedsføring, sosiale medier

407 47 884

Stig Brønstad Olsen

Oppl.konsulent og kursleder
Oppfølging av lærlinger, ansvarlig for kurs

909 88 818
Medlemsrederier Sted Lærefag
Bastø Fosen AS Horten Matros, skipsmotormekaniker
Buksér og Berging Fedje Matros, skipsmotormekaniker, maritim elektriker
Color Line Crew AS Sandefjord Matros, skipsmotormekaniker, maritim elektriker, kokk, servitør, reiselivsmedarbeider
Forsvarsbygg Drøbak Matros
Norled Stavanger Matros
OSM Marine Crew AS Arendal Matros, skipsmotormekaniker, maritim elektriker, kokk
Redningsselskapet Lysaker Matros
Siem Offshore Crewing AS Kristiansand Matros, skipsmotormekaniker, maritim elektriker, kokk
Stiftelsen Christian Radich Oslo Matros
Sølvtrans Crew Grimstad Matros, skipsmotormekaniker, maritim elektriker
Ugland Marine Management AS Grimstad Matros, skipsmotormekaniker
Viking Supply Ships Kristiansand Matros, skipsmotormekaniker, maritim elektriker,
Wilhelmsen Ship Management Lysaker Matros, skipsmotormekaniker, maritim elektriker

Styret

Tore Lillestø

styreleder

Siem Offshore Crewing AS

Hilde Koppen

styrets nestleder

Bukser og Berging

Heidi Nikolaisen

styremedlem

Color Line Crew AS

Mikael Lindberg

styremedlem

OSM Crew Management AS

Ingrid Skarholt

styremedlem

Wilhelmsen Ship Management AS

Tor Jansen

styremedlem

Bastø Fosen

Årsmeldinger