Søke læreplass

Ønsker du å søke læreplass, eller har du spørsmål rundt dette? Her finner du link videre til Søkeplassen, info om søknadsfristene og hva som må være på plass for at du kan søke.

Maritim Opplæring tar hovedsakelig inn lærlinger om våren. Etter intervjuer for hovedinntaket vil aktuelle kandidater motta tilbud om læreplass utover våren. I løpet av høsten kan enkeltinntak skje ved ledige plasser.
Ønsker du å søke læreplass via Maritim Opplæring må du sende din søknad med vedlegg inn via denne linken.

Husk å være nøye med søknaden, dobbeltsjekk at kontaktinformasjonen din stemmer, det er den vi bruker for å kontakte deg.

Hvis du skal søke læreplass som matros eller skipsmotormekaniker må du legge ved dokumentasjon på bestått Vg1 Teknologi og industrifag eller Vg1 Elektro samt dokumentasjon fra første semester Vg2 Maritime fag.

Hvis du søker læreplass som maritim elektriker må du legge ved dokumentasjon på bestått Vg1 Elektro og Vg2 Elenergi og ekom, og dokumentasjon fra første semester Vg3 Maritim elektriker.

Søker du læreplass som kokk-, konditor- eller servitørlærling må du sende inn dokumentasjon på bestått Vg1 Restaurant- og matfag samt dokumentasjon på første semester Vg2 Kokk- og servitørfag.

Om du skal søkelæreplass i reiselivsmedarbeiderfaget må du sende inn dokumentasjon på bestått Vg1 Salg, service og reiseliv og Vg2 Salg og reiseliv.

Søknadsfrist
Søknadsfrist for læreplass i fagene matros, skipsmotormekaniker, maritim elektriker er 1. mars.

Søknadsfrist for restaurant- og hotellfagene er noe varierende fra kontor til kontor. Ta derfor kontakt med ditt nærmeste kontor for mer informasjon.