Lærling

Er du klar for å ta det første skrittet mot en eventyrlig karriere på havet? Behovet for lærlinger er stort, og antall læreplasser er mange. Å være lærling innen maritim bransje er en unik sjanse til å kombinere din lidenskap for sjøen med praktisk erfaring og faglig kunnskap. Innenfor de maritime fagene kan du ta læretid som matros, skipsmotormekaniker eller maritim elektriker. Flere av våre medlemmer tar også inn lærlinger i fagene kokk, konditor, servitør og reiselivsmedarbeider.

En maritim utdannelse gir deg et hav av muligheter både til sjøs og på land.

Vil du ha en allsidig rolle i en av Norges største og viktigste næringer? Den maritime næringen er en fremtidsrettet bransje i stor endring, preget av teknologisk nyvinning og omlegging til miljøvennlig drift. En maritim utdannelse gir deg et hav av muligheter, både til sjøs, men også på land.

Liker du praktisk arbeid og å være utendørs? Da er kanskje en jobb som matros noe for deg. En matros er en del av dekksavdelingen og spiller en avgjørende rolle i å holde skipet i drift og sikre trygg seilas Som matros vil du få en førstehånds opplevelse av navigasjon, sikkerhetstiltak og livet om bord – en arbeidshverdag med mange ulike oppgaver

Er du mer teknisk og liker å skru? Ja, da bør du vurdere å bli skipsmotormekaniker. En skipsmotormekaniker holder skipets hjerte bankende ved å vedlikeholde og reparere kraftige motorer og annet mekanisk utstyr. Og ja, selv om mange skip blir elektrifisert er det fortsatt stort behov for folk i dette yrket.

Dagens skip blir stadig mer komplekse da de er lastet med avanserte og innovative elektriske anlegg. Som maritim elektriker er du en elektrofagarbeider, og er skipets spesialist på elektriske anlegg om bord. Arbeidet er i hovedsak knyttet til automatiserte anlegg, installasjoner og alarm- og overvåkningsanlegg – en maritim elektriker sørger rett og slett for at alt fra lys til avanserte navigasjonssystemer fungerer som det skal.

 

Utdanningsløp

 • Vg1 TEK eller Vg1 Elektro
 • Vg2 Maritime fag

Ønsker du en yrkesfaglig utdannelse vil den vanligste veien være å gå Vg1 Teknologi og industrifag eller Vg1 Elektro og datateknologi. Videre må du gå Vg2 Maritime fag etterfulgt av 2 år i lære. Det er også mulig å ta en maritim utdannelse ved å gå studiespesialiserende etterfulgt av høyskole eller universitet.

 • Vg1 Teknologi og industrifag / Vg1 Elektro og datateknologi
 • Vg2 Maritime fag
 • 2 års læretid
 • Fagbrev

Utdanningsløp maritim elektriker

 • Vg1 Elektro
 • Vg2 Elenergi og ekom
 • Vg3 Maritim elektriker

Ønsker du å bli en elektrofagarbeider om bord på skip må du starte med Vg1 Elektro etterfulgt av Vg2 Elenergi og ekom. For å bli maritim elektriker er du også nødt å gå et tredje år, nemlig Vg3 Maritim elektriker.

 • Vg1 Elektro
 • Vg2 Elenergi og ekom
 • Vg3 Maritim elektriker
 • 2 års læretid
 • Fagbrev

Søke læreplass

Maritim Opplæring tar hovedsakelig inn lærlinger om våren. Etter intervjuer for hovedinntak vil aktuelle kandidater motta tilbud om læreplass utover våren. I løpet av høsten kan enkeltinntak skje ved ledige plasser.
Ønsker du å søke læreplass via Maritim Opplæring må du legge din søknad med vedlegg inn via denne linken.

Hvis du skal søke læreplass som matros- eller skipsmotormekaniker må du legge ved dokumentasjon på bestått Vg1 TEK eller Vg1 Elektro samt dokumentasjon fra første semester Vg2 Maritime fag.

Hvis du søker læreplass som maritim elektrikerlærling må du legge ved dokumentasjon på bestått Vg1 Elektro og Vg2 Elenergi og ekom, og dokumentasjon fra første semester Vg3 Maritim elektriker.

Søker du læreplass som kokk-, konditor- eller servitørlærling må du sende inn dokumentasjon på bestått Vg1 Restaurant- og matfag samt dokumentasjon på første semester Vg2 Kokk- og servitørfag.

Om du skal søkelæreplass i reiselivsmedarbeiderfaget må du sende inn dokumentasjon på bestått Vg1 Salg, service og reiseliv og Vg2 Salg og reiseliv.

Søknadsfrist
Søknadsfrist for læreplass i fagene matros, skipsmotormekaniker og maritim elektriker er 1. mars.

Søknadsfrist for læreplass i restaurant- og hotellfagene er noe varierende fra kontor til kontor. Ta derfor kontakt med ditt nærmeste kontor for mer informasjon.