Lærling

Den maritime næringen er en av landets mest globale og fremtidsrettede næringer. Bransjen står overfor både utfordringer og muligheter innen områder som digitalisering og klima. Samtidig utvikler den maritime bransjen seg raskt, spesielt på den teknologiske fronten. Innen 2050 er målet at utslippene fra internasjonal skipsfart skal reduseres med minimum 50%. Velger du en maritim utdannelse vil du få være med på denne spennende utviklingen som den maritime næringen står overfor..

Behovet for lærlinger er stort, og antall læreplasser er mange. En maritim utdannelse gir deg et hav av muligheter. Du kan for eksempel arbeide som matros, skipsmotormekaniker eller maritim elektriker. Dersom du ønsker en allsidig rolle, liker praktisk arbeid og å være utendørs, er kanskje matros noe for deg. Som matros vil du jobbe på skipets dekksavdeling. Der vil du arbeide med den daglige driften om bord på båten, som gjør at du vil ha en allsidig arbeidshverdag med mange ulike oppgaver. Er du mer teknisk og liker å skru, kan skipsmotormekaniker være et alternativ for deg. Som skipsmotormekaniker arbeider du i skipets maskinavdeling, hvor du deltar i vedlikehold og reparasjon av skipets motorer og annet mekanisk utstyr. Dagens skip blir stadig mer komplekse da de er lastet med avanserte og innovative elektriske anlegg. Som maritim elektriker er du en elektrofagarbeider, og er skipets spesialist på elektriske anlegg om bord. Arbeidet er i hovedsak knyttet til automatiserte anlegg, installasjoner i eksplosjonsfarlige områder, og alarm- og overvåkningsanlegg.

 

Den maritime næringen er en fremtidsrettet bransje i stor endring, preget av teknologisk nyvinning og omlegging til miljøvennlig drift. Vil du ha en allsidig rolle i en av Norges største og viktigste næringer? En maritim utdannelse gir deg et hav av muligheter, både til sjøs, men også på land.

Utdanningsløp

 • Vg1 TEK eller Vg1 Elektro
 • Vg2 Maritime fag

Ønsker du en yrkesfaglig utdannelse vil den vanligste veien være å gå Vg1 Teknologi og industrifag eller Vg1 Elektro og datateknologi. Videre må du gå Vg2 Maritime fag etterfulgt av 2 år i lære. Det er også mulig å ta en maritim utdannelse ved å gå studiespesialiserende etterfulgt av høyskole eller universitet.

 • Vg1 Teknologi og industrifag / Vg1 Elektro og datateknologi
 • Vg2 Maritime fag
 • 2 års læretid
 • Fagbrev

Utdanningsløp maritim elektriker

 • Vg1 Elektro
 • Vg2 Elenergi og ekom
 • Vg3 Maritim elektriker

Ønsker du å bli en elektrofagarbeider om bord på skip må du starte med Vg1 Elektro etterfulgt av Vg2 Elenergi og ekom. For å bli maritim elektriker er du også nødt å gå et tredje år, nemlig Vg3 Maritim elektriker.

 • Vg1 Elektro
 • Vg2 Elenergi og ekom
 • Vg3 Maritim elektriker
 • 2 års læretid
 • Fagbrev

Søke læreplass

Maritim Opplæring tar hovedsakelig inn lærlinger om våren. Etter intervjuer for hovedinntak vil aktuelle kandidater motta tilbud om læreplass utover våren. I løpet av høsten kan enkeltinntak skje ved ledige plasser.
Ønsker du å søke læreplass via Maritim Opplæring må du legge din søknad med vedlegg inn via denne linken.

Hvis du skal søke læreplass som matros- eller skipsmotormekaniker må du legge ved dokumentasjon på bestått Vg1 TEK eller Vg1 Elektro samt dokumentasjon fra første semester Vg2 Maritime fag.

Hvis du søker læreplass som maritim elektrikerlærling må du legge ved dokumentasjon på bestått Vg1 Elektro og Vg2 Elenergi og ekom, og dokumentasjon fra første semester Vg3 Maritim elektriker.

Søker du læreplass som kokk-, konditor- eller servitørlærling må du sende inn dokumentasjon på bestått Vg1 Restaurant- og matfag samt dokumentasjon på første semester Vg2 Kokk- og servitørfag.

Om du skal søkelæreplass i reiselivsmedarbeiderfaget må du sende inn dokumentasjon på bestått Vg1 Salg, service og reiseliv og Vg2 Salg og reiseliv.

Søknadsfrist
Søknadsfrist for læreplass i fagene matros, skipsmotormekaniker og maritim elektriker er 1. mars.

Søknadsfrist for læreplass i restaurant- og hotellfagene er noe varierende fra kontor til kontor. Ta derfor kontakt med ditt nærmeste kontor for mer informasjon.