Min maritime karriere Bjørn Hjelvik

Bjørn jobbet som sveiser på et verksted da han ble spurt av en kaptein i nabobygda om han kunne tenke seg å være med til Grønland på rekefiske. Slik startet den maritime karrieren til Bjørn.

Det var vanskelig å si nei til forespørselen om å bli med på rekefiske til Grønland. Historier om stormer og isfjell tente gnisten, forteller Bjørn. Siden har sjøen vært arbeidsplassen hans. Han har jobbet med fiskeri i Norge, Russland og New Zealand for å nevne noen. Etter en stund gikk han videre på skole for å kunne bli styrmann. Han gikk gradene oppover og ble etter noen år som overstyrmann spurt om han ville tiltre i stilling som kaptein. I dag er Bjørn kaptein på ankerhåndteringsskipet Far Sapphire i Solstad Offshore.

En tillitserklæring

Som kaptein har Bjørn det overordnede ansvaret om bord. Bjørn mener at det å ha det overordnede ansvaret først og fremst er en tillitserklæring. Som kaptein er man også skipets representant for rederiet, samtidig som man er en del av et mannskap. «En viktig faktor for å lykkes er å ha god dialog og godt samarbeid med mannskapet, får man dette til, vil jobben bli mye lettere og samkjørt». Som kaptein er Bjørn også en del av vaktteamet på bro. Her går han vakter med 6 timer på og 6 timer av, døgnet rundt. «Jeg og overstyrmann kjører båten på hver vår vakt. Båten kan trekke 272 tonn i trekkraft og den største vinsjen er på 500 tonn. Det er mye krefter i sving når vi jobber med flytting av oljerigger, så her må vi vite hva vi gjør til enhver tid. Dersom vi ligger og venter før oppstart av en operasjon er det gjerne administrative oppgaver som gjøres unna. Det er en stor mengde dokumentasjonsarbeid som ofte tar mye tid, forandringer i regelverk, samt styring og vedlikehold av systemer. Slike oppgaver blir det mange av når vi ligger i land, men også planlegging av nye jobber vi skal på» sier Bjørn.

Hva er den mest spesielle opplevelsen du har hatt ved å arbeide til sjøs?

«Jeg vet ikke om jeg klarer å plukke ut en enkelt opplevelse som den beste opplevelsen med å arbeide på sjøen. Det må nok være helheten i kameratskapet og samholdet, samt utallige vakre solnedganger som sitter i bakhodet. Jeg var med på et forlis for mange år siden. Dette må nok være den mest spesielle opplevelsen. Det sitter i kroppen enda» forteller han.

Bjørn har arbeidet på sjøen i mange år. Han mener at den største faktoren som har gjort at han har blitt værende har vært trivselen og fellesskapet som utvikles om bord. «Jeg har også vært heldig at jeg har fått oppleve mye og hatt variert arbeid. Dernest har jeg også fått se mye av kysten i Norge og mange land rundt i verden. Fritiden er også en meget viktig faktor. Det å ha helt fri når en er hjemme verdsettes stort».

Tror på den maritime næringen

Det er ingen tvil om at grønne skiftet for alvor er i gang. «Selv om vi skal gjennom en omstilling og mer «grønn» tilnærming, trenger vi kompetansen til sjøfolkene på mange områder. Om man ser på det vi holder på med på vår type båt, nemlig oppankring av oljerigger, vil vå ha lignende prosjekt i uoverskuelig fremtid med oppankring av vindmøller etc. til havs».

Har du tips til de som sikter seg mot den maritime næring eller vil bli kaptein?

«Å ha en jobb på sjøen er fortsatt spennende og interessant. Selv om en nå lettere kan reise rundt for å se verden uten å være på et skip, så er det å arbeide på et skip fortsatt en fin arbeidsplass. Du må også tenke på at du har et stykke å gå etter end utdanning. Det er mye man må lære seg i hvert trinn før man kommer på toppen av utdanningen. Ta tiden til hjelp» lyder kaptein Bjørn sitt tips.