Kurs

Maritim Opplæring arrangerer årlig diverse kurs for ansatte og lærlinger i våre medlemsrederier. Det er forskjell på hvilke kurs som tilbys av de forskjellige kontorene.

De fire opplæringskontorene har alle offentlig godkjenning fra Sjøfartsdirektoratet som kursarrangører iht. STCW.

Mer informasjon om de ulike kursene finner du her:

Viktig informasjon: Om ikke annet er spesielt avtalt med rederiet, skal du følge kursdatoene til regionen rederiet ditt tilhører.

Instruktør- og assessorkurs

Tromsø

7. og 8. desember
Påmelding

Ålesund

22. - 23. mars 2022
Påmelding
5. - 6. april 2022
Påmelding
14. - 15. juni 2022
Påmelding

Haugesund

16. - 17. mars 2022
Påmelding
1. - 2. juni 2022
Påmelding

Tønsberg

08. - 09. mars 2022
Påmelding
03.- 04. mai 2022
Påmelding

Sikringsplikter

Tromsø

Tønsberg

Passasjer- og krisehåndtering

Tromsø

Tønsberg

Ny i maritim bransje

Tønsberg

Imo modellkurs 6.09

Haugesund