Kurs

Maritim Opplæring arrangerer årlig diverse kurs for ansatte og lærlinger i våre medlemsrederier. Det er forskjell på hvilke kurs som tilbys av de forskjellige kontorene.

De fire opplæringskontorene har alle offentlig godkjenning fra Sjøfartsdirektoratet som kursarrangører iht. STCW.

Mer informasjon om de ulike kursene finner du her:

Viktig informasjon: Om ikke annet er spesielt avtalt med rederiet, skal du følge kursdatoene til regionen rederiet ditt tilhører.

Instruktør- og assessorkurs

Tromsø

17. - 18. oktober
Påmelding

Bodø

14. - 15. november
Påmelding

Ålesund

19. - 20. september
Påmelding
24. - 25. oktober
Påmelding
14. - 15. november
Påmelding

Bergen

4. - 5. oktober
Påmelding
1. - 2. november
Påmelding
5. - 6. desember
Påmelding

Tønsberg

7. - 8. november
Påmelding
12. - 13. desember
Påmelding

Sikringsplikter

Tromsø

Tønsberg

Passasjer- og krisehåndtering

Tromsø

Tønsberg

Ny i maritim bransje

Tønsberg

Imo modellkurs 6.09

Haugesund

18. - 21. september
Påmelding