Påmelding til Instruktør- og assessorkurs i Ålesund

Ved Maritim Opplæring Nordvest

Påmelding til kurset i Ålesund skjer ved å sende en e-post til alesund@maropp.no. Merk den med kursnavn og dato.

Hvilken informasjon skal med i e-posten?

1. Deltakerens kontaktinformasjon:

  • Fullt navn
  • E-postadresse
  • Fødselsdato (dd.mm.yyyy)
  • Telefonnummer
  • Bedrift
  • Stilling
  • Kontaktperson i rederi
  • Epost til kontaktperson

2. Faktureringsinfo.

Kurspåmeldingen ansees som gyldig først etter at vi responderer med en bekreftelse. 

Merk: er du ansatt ved et rederi er det ansvarlig rederiansatt som kan melde deg på,
eks. Crew Manager