Kurs i passasjer- og krisehåndtering

Godkjent av Sjøfartsdirektoratet iht. STCW regel 2/V, tabell A-V/2

Dette kurset tilbys av:

Maritim Opplæring Sørøst i Tønsberg – fysisk
Maritim Opplæring Nord i Tromsø – kun til skoleelever på Vg2 Maritime fag

Mål

Deltakerne skal gjennom kurset få en innføring i grunnleggende kunnskaper om

  • Krisehåndtering og menneskelig adferd
  • Forståelse av planer som gjelder redningsredskaper
  • Redningskontroll og alarmprosedyrer samt ferdighet i å bistå passasjerer på vei mot mønstrings- og innskipningsstasjoner

I tillegg skal opplæringen sikre ferdigheter i

  • Kommunikasjon-, laste- og ombordstigningsprosedyrer
  • Føring av farlig last, sikring av last og beregning av stabilitet
  • Trim og belastning
  • Åpning, lukking og sikring av åpninger i skroget samt overvåke luften på roro-dekk

Målgruppe

Alle sjøfolk som er ansatt eller engasjert i en hvilken som helst stilling om bord på roro-passasjerskip og andre passasjerskip, og som er tildelt plikter i beredskaps- eller sikkerhetsfunksjon, skal ha gjennomført kurs i passasjer- og krisehåndtering.

Varighet

Kurset skal gjennomføres på minimum 18 timer fordelt på minimum 2 dager.

Metode/gjennomføring

Opplæringen skjer gjennom en kombinasjon av teoretisk klasseromsundervisning og praktiske øvelser, hvor deltakerne introduseres for lærestoffet via en kombinasjon av forelesning og dialog i plenum, arbeid i grupper og øvelser i form av tabletops, spill og scenarioer. Forelesningene støttes av PowerPoint-presentasjoner og videofilmer. Hvert emne avsluttes med en oppsummering. Hver øvelse gjennomgås i etterkant for repetisjon av lærestoff, praktisk tilnærming og refleksjon.

Sluttest

Etter endt kurs gjennomføres det en pålagt skriftlig prøve. Ved bestått prøve utstedes kursbevis.

Repetisjon

All sikkerhetsopplæring skal oppdateres hvert 5. år.

Forkunnskaper

Det er ingen krav til forkunnskaper for å delta på dette kurset.

Kurspris

Kr 4500,-. Prisen dekker kursmateriell, kursbevis, 2 x lunsj. Egen avtale for aktive medlemsbedrifter

Ønsker du å delta eller melde dine ansatte på kurs? Klikk deg tilbake til påmeldingssiden her.