IMO modellkurs 6.09

Innsikt i bakenforliggende regelverk og standarder, nasjonalt og internasjonalt i den maritime bransjen (STCW)

Dette kurset tilbys kun av Maritim Opplæring i Haugesund

Målgruppe

Denne opplæringen dekker kravene til opplæring av instruktører/lærere som skal undervise i STCW-konvensjonsfag i henhold til STCW A-I/6 og A-I/8 og IMO modellkurs 6.09.

Mål

Kurset er et opplærings- og treningskurs for maritime instruktører, innholdet deltakerne skal igjennom er:

  • Innsikt i bakenforliggende regelverk og standarder, nasjonalt og internasjonalt (STCW)
  • Forståelse og innsikt i pedagogisk teori og metode
  • Effektiv planlegging og gjennomføring av opplæring
  • Nye måter å drive undervisning på
  • Repetisjon av undervisningsteknikker
  • Undervisningstrening

For mer informasjon om kurset og priser, ta kontakt med Maritim Opplæring Haugesund