Kurs for sjøfolk med særlige sikringsplikter

Kurset er godkjent av Sjøfartsdirektoratet iht. STCW A-VI/6-2

Dette kurset tilbys av kontorene i Tromsø og Tønsberg. Les mer om gjennomføring og metode i kursbeskrivelsen.

Mål

Deltakerne skal gjennom kurset få en innføring i grunnleggende kunnskaper om sikringsrelaterte plikter om bord. Dette inkluderer også deltagelse i aktiviteter knyttet til forebygging og bekjempelse av piratvirksomhet og væpnede ran. Kurset fører fram til ferdighetssertifikat for sjøfolk med særlige sikringsplikter.

Målgruppe

Sjøfolk på skip og flyttbare innretninger som skal ha sikkerhets- og terrorberedskapsplan (ISPS-skip) og som er tildelt særlige plikter innenfor sikring skal ha ferdighetssertifikat for sjøfolk med særlige sikringsplikter iht STCW-kodens tabell A-VI/6-2.

Varighet og gjennomføring/metode

Kontorene gjennomfører kurset på følgende måter:

  • Tønsberg:
    • Kurset gjennomføres på minimum 9 timer, og opplæringen skjer gjennom klasseromsundervisning. Her introduseres deltakerne for lærestoffet via PowerPoint-presentasjoner, dialog i plenum og videofilmer. Hvert emne avsluttes med en oppsummering av lærestoff, praktisk tilnærming og refleksjon.
  • Tromsø:
    • Gjennomfører et e-læringskurs etter avtale og kun for lærlinger i deres medlemsrederier
    • Kurset har en varighet på to dager, og gjennomføres som et e-læringskurs på nett over lyd og bilde

Sluttest

Etter endt kurs gjennomføres det en pålagt skriftlig prøve. Ved bestått prøve utstedes sertifikat.

Pris

Ta kontakt med opplæringskontoret hvor du ønsker å gjennomføre kurset for pris. Egne priser for aktive medlemsrederier.

 

  • Det er ingen krav til oppdatering av kurs i sikringsbevissthet.
  • Det er ingen krav til forkunnskaper for å delta på dette kurset.

 

 

 

Ønsker du å delta eller vil du melde ansatte på kurs? Klikk deg tilbake til påmeldingssiden her.