Ny i maritim bransje

Kurset «Ny i maritim bransje» passer for den som skal jobbe i et rederi eller andre maritimt relaterte bedrifter, men som mangler grunnleggende kunnskap eller trenger en oppdatering.

Dette kurset tilbys kun av Maritim Opplæring Sørøst i Tønsberg

Målgruppe / bakgrunn

Den maritime næringen er en av Norges eldste, største og viktigste. I dag har Norge kanskje verdens mest komplette maritime klynge bestående av rederier, verft, utstyrsprodusenter, designmiljøer, klasseselskap, tjenesteleverandører og utdannings- og forskningsinstitusjoner.
Tidligere ble det i stor grad rekruttert til landbasert virksomhet fra de seilende, mens det i dag i større grad ansettes medarbeidere uten maritim bakgrunn.

Mål

Kurset vil gi deltakerne generell kunnskap om maritim næring, næringens verdiskapning både til sjøs og til lands, nasjonalt og internasjonalt, og dens mange særegne uttrykk, forkortelser og betegnelser.

Varighet

Kursets varighet er 1 dag fra 0800-1700. Kurssted avtales med den enkelte bedrift.

Metode/gjennomføring

Opplæringen skjer gjennom klasseromsundervisning, hvor deltakerne introduseres for lærestoffet via PowerPoint-presentasjoner, dialog i plenum og videofilmer. Hvert emne avsluttes med en oppsummering av lærestoff, praktisk tilnærming og refleksjon.

Kurspris:

5000,- per deltaker. Rabatt på flere deltakere fra samme bedrift eller pris etter avtale.

Ønsker du å delta eller melde dine ansatte på kurs? Klikk deg tilbake til påmeldingssiden her.