Maritim utdanning

Maritim utdanning gir deg mange muligheter både til sjøs og på land. Vi anbefaler alle som starter på en slik utdanning å gå helt til topps. Det vil si en offisersutdanning.

Det er derimot mulig å stanse med et fagbrev som matros eller motormann. Da må en imidlertid være klar over at jobbmulighetene er mer begrensede.

En kan oppnå offisersutdanning både ved å gå yrkesfaglig retning og studiespesialisering:

Jobbmuligheter

Vil det være mulig for meg å få jobb på land om sjølivet ikke passer?

Ja. Livssituasjonen vår endrer seg og en vil derfor i perioder kanskje ønske å arbeide med noe annet. Du som har maritim bakgrunn vil ha mange karrieremuligheter på land både i den private og offentlige sektoren:

Hvor vil jeg kunne arbeide på land dersom sjølivet ikke passer?

  • Rederikontor
  • Sjøfartsdirektoratet
  • Kystverket
  • Havnevesen
  • Læreryrket
  • Verftindustri
  • Utstyrsprodusenter

Er jeg sikker på å få jobb etter endt utdanning?

Ingen som begynner på en utdanning i Norge i dag er sikker på å få jobb når de er ferdige. I næringslivet er det slik at det veksler mellom gode og dårlige tider og dette vil også innvirke på de mulighetene du har når du er klar for arbeidslivet.

Gjennom alle år har sjøfolk vært etterspurt til mange landbaserte jobber. Det er greit å tenke på i tider som kan være vanskelige for skipsfarten.

Er jeg garantert jobb etter bestått fagbrev?

I offshore og i ferjefarten er det fremdeles behov for matroser. Muligheter for motormannsjobb med fagbrev, begrenser seg til ferjer.Vi anbefaler alle våre lærlinger til å ta videre utdanning på fagskole eller høyskole for å bedre sine egne muligheter i arbeidsmarkedet.

Er det plass for jenter i den maritime næringen?

JA!

 

 

Søke læreplass
Weblærling innlogging
Webcadet innlogging