Maritim elektriker

Som maritim elektriker er du en elektrofagarbeider, og er skipets spesialist på elektriske anlegg om bord.

Dagens skip og rigger blir stadig mer avanserte og komplekse. De er lastet med avanserte og innovative elektriske anlegg. Som maritim elektriker vil du ta del i den teknologiske utviklingen som pågår. Du setter sammen, justerer og reparerer elektriske maskiner og motorer, generatorer, girveksler, samt instrument- og kontrollsystemer for elektriske apparater. Du vil også arbeide med installasjon, vedlikehold og reparasjon av ledningsnett og annet utstyr som sikringer, brytere, kontakter, koblingsbokser med mer.

Arbeid med elektrisitet er forbundet med fare og krever nøyaktighet og god systemoversikt. Området er nøye regulert av forskrifter og lover. Som maritim elektriker må du følge sikkerhetsrutiner som har til hensikt å forebygge ulykker, derfor er det viktig at du er ansvarsbevisst. Opplæringen i faget legger stor vekt på kunnskaper om lover og regler for sikkerhet. Med en maritim karriere har du anledning til å jobbe både i Norge og internasjonalt i en bransje som blir stadig viktigere. En maritim karriere gir deg også mange arbeidsmuligheter på land.

En maritim elektriker skal ha gode kunnskaper om sikkerhet i forbindelse med elektriske installasjoner, og skal kunne feilsøke og utbedre feil på elektrisk utstyr og anlegg.

Arbeidet er i hovedsak knyttet til automatiserte anlegg, installasjoner i eksplosjonsfarlige områder, og alarm- og overvåkningsanlegg.

Videreutdanning

Med fagbrev som maritim elektriker har du mulighet for å ta videreutdanning på høgskole og universitet. Det finnes flere høgskoler og universiteter som tilbyr studier via Y-veien, som vil si at du ikke trenger studiekompetanse for å kunne søke opptak. Med fagbrev som maritim elektriker kan du for eksempel søke om opptak til elektroingeniør. Med en maritim karriere har du anledning til å jobbe både i Norge og internasjonalt i en bransje som blir stadig viktigere. En maritim karriere gir deg også mange arbeidsmuligheter på land.

Krav
For å bli maritim elektriker må du ha godkjent helseattest fra en sjømannslege. I tillegg må du ha rent rulleblad for å få visum til andre land.

 

Er du elektriker og vil bli skipselektriker?

Har du fagbrev som elektriker og ønsker å jobbe som skipselektriker på båt? Du trenger ikke nytt fagbrev for å kunne jobbe som skipselektriker, men du er nødt for å få sertifikat som ETR (skipselektriker) eller ETO (skipselektrikeroffiser). Det er Sjøfartsdirektoratet som utsteder slike sertifikater, og du finner mer informasjon om sertifikatene på www.sdir.no

Felles krav for overgang fra elektriker til skipselektriker (ETR/ETO) er at du må oppfylle følgende krav:

 • Fagbrev som elektriker
 • Bestå eksamen i Maritim elektrikerfaget MEL4002 (tidligere EL6039)
 • Du trenger 12 måneder fartstid om bord på et skip som skipselektrikerassistent eller liknende.
 • Grunnleggende sikkerhetsopplæring
 • Gyldig helseerklæring fra godkjent sjømannslege

I tillegg gjelder følgende krav for de som søker om ETO:

 • Videregående sikkerhetsopplæring
 • ERM kurs eller bedømmelse av godkjent assessor
 • Høyspenningskurs for skipselektriker

Når det gjelder hvilken praksis/fartstid/arbeidserfaring som kan telle, gjøres det en individuell vurdering. Det vil derfor være viktig for deg å innhente dokumentasjon fra arbeidsgiver som gjelder arbeidsoppgaver og arbeidsperioder.

Ønsker du å ta eksamen i Maritim elektrikerfaget MEL4002, kan du melde deg opp som privatist på www.privatistweb.no. Eksamenen avholdes to ganger pr. år, i mai og november. På Utdanningsdirektoratets sider ( https://www.udir.no/lk20/mel04-02 ) finner du informasjon om læreplanen til maritim elektriker. Her finner du også tidligere gitte eksamensoppgaver. Disse vil kunne gi deg en indikasjon på hva som kan komme i en slik eksamen.

Ønsker du å ta fagbrev som maritim elektriker må du søke opp informasjon om «fagbrev som praksiskandidat» i fylkeskommunen du bor i.

Hvordan blir du maritim elektriker?

 • Vg1 Elektro
 • Vg2 Elenergi og ekom
 • Vg3 Maritim elektriker
 • 2 års læretid
 • Maritim elektriker

Den enkleste veien for å bli maritim elektriker er å gå Vg1 Elektro, før du så går videre på Vg2 Elenergi og ekom, og deretter Vg3 Maritim elektriker. Etter dette vil du gå 2 år i lære før du har mulighet for å ta fagbrev. For å bli maritim elektriker må du ha godkjent helseattest fra en sjømannslege. I tillegg må du ha rent rulleblad for å få visum til andre land.

 • Vg1 Elektro
 • Vg2 Elenergi og ekom
 • Vg3 Maritim elektriker
 • 2 års læretid i bedrift
 • Fagbrev i Maritim elektrikerfaget

Her kan du ta Vg3 Maritim elektriker

Vg3 Martim elektriker tilbys på følgende skoler: