Matros

Vil du ha en allsidig rolle i en av Norges største og viktigste næringer? Liker du praktisk arbeid og å være utendørs? Da er kanskje matros noe for deg!

Som matros jobber du med den daglige driften om bord på båten. Du arbeider med andre ord i skipets dekksavdeling hvor du har en allsidig arbeidshverdag med mange ulike oppgaver.

En stor del av arbeidsoppgavene til en matros er vakt- og vedlikeholdsarbeid, laste- og losseoperasjoner og rutiner ved skipets ankomst og avgang. Som matros må du følge mange sikkerhetskrav og regler, noe som gjør at det er viktig at du er ansvarsbevisst.

Ønsker du å arbeide som matros må du være innstilt på å jobbe turnus. Som matroslærling om bord på et skip følger du rederiets turnus. Det er derfor viktig at du spør deg selv om du har det som kreves til å være borte en periode fra familie og venner.

Videreutdanning

Som matros er utviklingsmulighetene mange. Du kan for eksempel videreutdanne deg til dekksoffiser. Fagbrev som matros gir deg mulighet til å søke opptak på nautisk linje ved en maritim fagskole. Med fagbrev er det også mulig å søke seg inn på en rekke studier på høyskolenivå, for eksempel bachelor i nautikk.

Etter endt fagskole eller høyskole må du ha en periode hvor du arbeider som kadett for å få fartstid. Med tilstrekkelig fartstid, kan du løse sertifikater som gir mulighet til å seile som overstyrmann og kaptein.

Med en maritim karriere har du anledning til å jobbe både i Norge og internasjonalt i en bransje som blir stadig viktigere. En maritim karriere gir deg også mange arbeidsmuligheter på land.

Hvordan blir du matros?

  • Vg1 TEK eller Vg1 Elektro
  • Vg2 Maritime fag
  • 2 års læretid
  • Matros

Den enkleste veien for å bli matros er å gå Vg1 Teknologi og industrifag eller Vg1 Elektro og datateknologi, før du så går videre på Vg2 Maritime fag. Etter dette går du 2 år i lære før du har mulighet for å ta fagbrev. For å bli matros må du ha godkjent helseattest fra en sjømannslege. I tillegg må du ha rent rulleblad for å få visum til andre land.

  • Vg1 Teknologi og industrifag/Elektro og datateknologi
  • Vg2 Maritime Fag – Fordypning dekk
  • 2 års læretid i bedrift
  • Fagbrev i matrosfaget

Her kan du ta Vg2 Maritime fag

Vg2 Martime fag tilbys på følgende skoler: