Skipsmotor-mekaniker

Liker du praktisk arbeid og å løse problemer? Vil du ha en rolle med ansvar? Da er kanskje skipsmotormekaniker noe for deg!

En skipsmotormekaniker arbeider i skipets maskinavdeling. Som skipsmotormekaniker vil du delta i vedlikehold og reparasjon av skipets motorer og annet mekanisk utstyr. Du kan også ha som oppgave å holde rent og hjelpe førstemaskinisten med forfallende arbeid som vedlikehold av teknisk avansert maskineri og driftsutstyr. Du må derfor være nøyaktig og glad i å jobbe både alene og sammen med andre.

Som skipsmotormekaniker må du følge mange sikkerhetskrav og regler, noe som gjør at det er viktig at du er ansvarsbevisst. Som lærling om bord på et skip følger du rederiets turnus. Det er derfor viktig at du spør deg selv om du har det som kreves til å være borte en periode fra familie og venner.

Den maritime næringen utvikler seg raskt på den teknologiske fronten. Mange skip vil i fremtiden ikke gå på diesel, men ha alternative, bærekraftige fremdriftssystemer.

Fremtidens skipsmotormekaniker vil få brynt seg på ny teknologi, og du vil være en del av den teknologiske utviklingen!

Videreutdanning

Med fagbrev i skipsmotormekanikerfaget kan du ta videreutdanning innen skipsteknisk drift på maritim fagskole. Du har også mulighet å studere til for eksempel maskiningeniør på høyskole. Mulighetene er mange.

Etter endt fagskole eller høyskole må du ha en periode hvor du arbeider som kadett for å få fartstid. Med tilstrekkelig fartstid, kan du løse sertifikat som maskinist. Deretter kan du løse høyere maskinoffisersertifikater.

Med en maritim karriere har du anledning til å jobbe både i Norge og internasjonalt i en bransje som blir stadig viktigere. En maritim karriere gir deg også mange arbeidsmuligheter på land.

Hvordan blir du skipsmotormekaniker?

  • Vg1 TEK eller Vg1 Elektro
  • Vg2 Maritime fag
  • 2 års læretid
  • Skipsmotormekaniker

Den enkleste veien for å bli skipsmotormekaniker er å gå Vg1 Teknologi og industrifag eller Vg1 Elektro og datateknologi, før du så går videre på Vg2 Maritime fag. Etter dette går du 2 år i lære før du har mulighet for å ta fagbrev. For å bli skipsmotormekaniker må du ha godkjent helseattest fra en sjømannslege. I tillegg må du ha rent rulleblad for å få visum til andre land.

  • Vg1 Teknologi og industrifag/Elektro og datateknologi
  • Vg2 Maritime fag - Fordypning maskin
  • 2 års læretid i bedrift
  • Fagbrev i skipsmotormekanikerfaget

Her kan du ta Vg2 Maritime fag

Vg2 Maritime fag tilbys på følgende skoler: