fbpx
Lærling

Lærlingens rettigheter og plikter

Lærlingen må sørge for å gjøre seg kjent med målene i læreplanen og oppgavene i opplæringsboken. Lærlingen bør tenke gjennom hva målene betyr og hvilke krav som stilles.

Etter at en er blitt kjent om bord og trygg på arbeidsrutinene, bør lærlingen sette seg ned sammen med instruktør og legge opp plan for ”systematisk opplæring”. Opplæringsboken blir så et viktig verktøy for å dokumentere ferdigheter og kunnskaper under selve opplæringen.

Lærlingen har selv ansvaret for å følge de retningslinjer som er skissert i opplæringsboken.

Lærlingen har også ansvar for egen læring, samt:
– Medvirke til å skape et godt arbeidsmiljø og gode samarbeidsforhold
– Levere inn oppstartsrapport og halvårsvurdering innen fristen
– Forholde seg til rettigheter og plikter i henhold til rederiets retningslinjer og til Skipsarbeiderloven
– Gjøre seg kjent med rederiets arbeids- og ansettelsesreglement
– Gjøre seg kjent med skipets drifts- og sikkerhetsstyringssystem, samt følge disse i det daglige arbeidet om bord
– Vise engasjement og initiativ i det daglige arbeidet om bord
– Føre opplæringsbok og be instruktør om å vurdere kompetansemålene
– Holde kontakten med opplæringskontoret i læretiden
– Møte til lærlingsamlinger og nettsamlinger

Lærekontrakt

Lærekontrakt inngås mellom lærling og Maritimt Opplæringskontor. Lærekontrakten er et juridisk bindende dokument og må være godkjent av fylkeskommunen for å være gyldig. Kontrakten har normalt en varighet på 2 år. Det er ikke anledning for rederiet eller opplæringskontoret å avtale kortere eller lengre læretid uten samtykke fra fylkeskommunen.

Lærekontrakten er elektronisk. Etter at opplæringskontoret har mottatt ansettelsesavtalen fra rederiet, vil du få en SMS fra fylkeskommunen om at lærekontrakten din er klar for signering. Du må da logge deg på og signere innen fristen! Når både du, faglig leder og opplæringskontor har signert på lærekontrakten, skal den godkjennes av fylket. Godkjenningsprosessen i fylket tar noen uker.

Læretiden er normalt ett år opplæring og ett år verdiskapning. I verdiskapingstiden skal lærlingen praktisere det han/hun har lært. Opplæringstiden og verdiskapingstiden går hånd i hånd, slik at opplæringen kan gå over to år.

Opplæringsboken

For at du skal få best mulig utbytte av læretiden, er det viktig å ha et godt organisert samarbeid mellom alle som er involvert i opplæringen. Strukturert opplæring vil føre til best utnyttelse av læretiden slik at lærlingen får den nødvendig erfaring som kreves for å bli en dyktig fagarbeider.

Hensikten med opplæringsboken er at du som lærling selv skal ha kontroll med fremdriften i opplæringen. Du skal kunne dokumentere hva du har fått opplæring i, eventuelt hva en ikke har fått opplæring i løpet av læretiden.

Opplæringsbok må være fullført før fagprøven.

Lånekassen

Alle lærlinger kan søke lånekassen om borteboerstipend. Dette kan gjøres når lærekontrakten er godkjent i fylkeskommunen og du har fått en SMS om dette.

Lærlinglønn

Rederiet er lærlingens arbeidsgiver og har lønns- og personalansvar for lærlingene. Rederiet lønner lærlingene sine etter de tariffer som er avtalt mellom arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene.

Lærlingene har lønn i hele opplæringsperioden på 2 år. Lønnen er en fagarbeiders årslønn fordelt over 2 år. Overtidsbetaling, for timer arbeidet utover avtalt arbeidstid per dag, er angitt i tariffavtalen. Vanligvis er arbeidstiden for lærlingene 10 timers dag og 70 timers uke.

For mer detaljert informasjon om lønn og de avtaler som gjelder, bes lærlingene ta kontakt med Sjømannsforbundet 

Fagprøve

Det er Maritimt Opplæringskontor som har ansvaret for å melde lærlingene opp til fagprøve. Oppmeldingen skjer til fagopplæringskontoret i fylket lærlingen har lærekontrakt med. Fagprøven skal normalt være gjennomført i løpet av de siste 3 månedene før sluttdatoen på lærekontrakten.

Rederiet betaler for lærlingens reiseutgifter knyttet til fagprøven. Boutgifter og utgiftene til selve fagprøven betales av Maritimt Opplæringskontor.

Bro-/maskinvaktsertifikat

Ethvert mannskap som inngår i brovakt eller maskinvakt på sjøgående skip skal ha sertifikat for slik vakt. Du søker elektronisk på Sjøfartsdirektoratet. Her finner du også informasjon om søkeprosessen og de krav som stilles til sertifikatet. Sørg for å få søknaden korrekt utfylt om bord, og få med de nødvendige vedleggene som kreves. Som lærling kan du søke om dette sertifikatet etter ca. 1 år i lære.

Lærling veiledninger

Maritim utdanning

Søke læreplass
Weblærling innlogging
Webcadet innlogging