Webcadet

Skal du begynne på, eller er du allerede student ved en maritim fagskole, høyskole eller et universitet? Da anbefaler vi at du registrerer deg i Webcadet så snart som mulig. Det er kostnadsfritt å registrere seg, men du får en «read only» tilgang inntil du har betalt engangsavgiften som gir deg tilgang til Webcadet helt til kadettiden er fullført.

Du registrer deg på www.webcadet.no ved å gå inn på siden og trykke videre på «Registrer deg» Her blir du bedt om å fylle inn informasjon om deg selv.

Hva er Webcadet?

Webcadet er kadettboken i elektronisk format, og er et samarbeidsprosjekt mellom landets maritime opplæringskontor. Det organiseres og tilrettelegges for elektronisk dokumentasjon, bedømmelse og administrasjon av kadettens opplæring. Med fullført Webcadet, kan kadetten søke sitt første maritime sertifikat. Opplæringskontorene, Sjøfartsdirektoratet og de maritime arbeidsgiverne/arbeidstakerorganisasjonene står bak programmet. For mer informasjon, se Sjøfartsdirektoratets hjemmeside www.sjofartsdir.no

Hva må jeg laste opp i Webcadet?

Våre medlemsrederier bruker Webcadet til å søke etter og se etter kandidater. Det er derfor viktig at du har en oppdatert profil. Vi oppfordrer derfor studenter som søker kadettplass å registrere seg med kopi av følgende dokumenter:

 • Utstedt vitnemål fra fagskole/universitet/høyskole
 • Er du mellom studieårene, må karakterutskrift for fullført studieår legges ved
 • Fagbrev hvis du har gått fagskolen eller kopi av verkstedkurs
 • Kursbevis, sertifikater (IMO 50, IMO 80, osv.)
 • Andre dokumenter som kan være med på å styrke din søknad
 • CV

Fagbrev eller verkstedkurs gir reduksjon i kadettiden til minimum 180 dager.
Vedleggene skal navngis og legges ved hver for seg. Du er selv ansvarlig for å laste opp alle relevante dokumenter i Webcadet og hele tiden ha profilen din oppdatert.

NB! Du kan opparbeide kadettid hvis du har stryk i ett fag, men de siste 120 fartstidsdager må bli opptjent etter utstedt vitnemål.

Webcadet tips

Den faktiske tiden du er ombord skal registreres (fra dato til dato). Når du har lagt inn tiden du er ombord, registrerer du timene du jobber i perioden. Dette kan gjøres på to måter: Enten oppdaterer du antall timer per dag, eller det totale antall timer du har jobbet i løpet av perioden.
Hvis du ikke finner instruktør eller assessor i Webcadet, må vedkommende registreres. Normalt er det rederiet som gjøre dette, men ved spesielle tilfeller kan Maritim Opplæring være behjelpelig. For at vi skal kunne registrere ny instruktør eller assessor trenger vi følgende informasjon:

 • for- og etternavn
 • privat e-post
 • fødselsdag (DDMMYYYY)
 • adresse
 • postnummer
 • mobilnummer
 • kopi av maritimt sertifikat som PDF
 • eventuell kopi av endorsement

Samme informasjon trenger vi for assessor, samt kopi av assessorsertifikat utstedt av Sjøfartsdirektoratet. Dette sendes på epost til Maritim Opplæring. Kopi av sertifikatene må være i PDF.
Det er laget en brukermanual for kadetter som skal bruke Webcadet. Maritim Opplæring anbefaler at denne leses, da den inneholder en god del informasjon og svar på det du måtte lure på angående bruk av Webcadet.
Husk at fartstidskravene er minimumstid, og at det er assessor som til slutt skal avgjøre om du har den påkrevde kompetanse. Maritim Opplæring anbefaler at du skaffer deg så mye mengdetrening som mulig, selv om dette går ut over minimumskravene.

 

Klikk HER for kursversjon for Webcadet