fbpx
Kadett

Hva er Webcadet?

Webcadet er et nettbasert dokumentasjonsprogram for dokumentering av opplæring og fartstid for kadetter. Ved fullført Webcadet, kan kadetten søke sitt første maritime kompetansesertifikat.

Webcadet er et samarbeidsprosjekt mellom landets maritime opplæringskontor, Sjøfartsdirektoratet og de maritime arbeidsgiverne/arbeidstakerorganisasjonene.

Hva er en kadett?

En kadett har enten fullført 3 års bachelorgrad eller 2 år på fagskole i nautikk eller marinteknisk drift. Dette kvalifiserer til å seile ut som kadett for å tjene opp fartstid og løse oppgaver i kadettboken.

Opptjening av fartstid kan begynne når du har bestått teori til minimum D5 eller M4.

Minimum 120 dager av fartstiden din må være fullført etter endelig utstedt vitnemål. Du er selv ansvarlig for at dette blir fulgt.

Før du begynner som kadett:

Går du på teknisk fagskole, høgskole eller universitet og ønsker å søke deg kadettplass, så registrer deg som kadett i webcadet via www.webcadet.no og «Registrer deg som kadett»

Det er kostnadsfritt å registrere seg, men du får en «read only» tilgang inntil du har betalt engangsavgiften.

Rederiene vil her kunne gå inn og søke opp ledige kadetter, så derfor er det viktig å holde profilen oppdater inne på webcadet med:

– Vitnemål fra fagskole/universitet/høgskole (Mellom studieårene, anbefales at karakterutskrift for fullført studieår legges ved)
– Fagbrev eller verkstedkurs
– Kursbevis, sertifikater, helseattest osv
– CV
– Andre dokumenter som kan være med på å styrke din søknad

Vedleggene bør navngis og legges ved hver for seg! Du er selv ansvarlig for å laste opp alle relevante dokumenter i Webcadet og hele tiden ha profilen din oppdatert.

Når du skal begynne som kadett:

Når du har fått bekreftet at du kan begynne som kadett i et rederi, så er det viktig at rederiet henter deg inn som kadett. Dette for at du skal kunne dokumentere din kadett tid. (Som kadett kan du ikke etterregistrere tidligere fartstid)

Viktig at du følger opp webcadet når du er om bord:

– Registrere skipsperiode med skip og instruktør og evt assessor hvis du har en om bord.
– Gjennomføre skipsfamiliarisering (Dette gjelder for hvert nye skip du er på)
– Besvare minst en oppgave for hver skipsperiode.
– Hver tur må legges inn med startdato og hjemreisedato og det totale antall timer du har jobbet i perioden.

Ferdig med kadett-tiden:

– Du må ha nok fartstid, og denne må være godkjent av rederiet.
– Alle oppgaver må være besvart, og være godkjent av instruktør.
– Assessor må ha fullført vurderingen av deg som kadett.

Når dette er i orden, vil vi på opplæringskontoret ta en gjennomgang for å se at alt inne på Webcadet er gjennomført.

Vi melder inn til Sjøfartsdirektoratet via Altinn at du har «fullført systematisk opplæring» som kadett. Du vil da motta e-post når dette er gjennomført av oss, og da kan du søke kompetansesertifikat.

Krav til instruktør:

– Innehar minimum samme kompetansesertifikat som det kadetten skal søke om.
– Instruktør må være om bord med kadetten

Krav til assessor:

– Minst 12 måneders relevant fartstid med gyldig kompetansesertifikat.
– Assessor må også ha fått utstedt kvalifikasjonsbevis (Assessor) fra Sjøfartsdirektoratet.

Krav til skip:

Dekkskadett:
– Skipet må være over 15 meter
– Minimum 1/6 del av din kadett tid må være på et sjøgående skip

Maskinkadett:
– Skipets maskineri må ha minimum 750 kw

Krav til fartstid:

Det generelle fartstidskravet til kadetter er 360 dager om bord. Du kan få dette redusert til 180, om du har følgende:

– fagbrev som matros eller fisker for dekkskadetter, eller
– fagbrev som motormann for maskinkadetter, eller
– fullført maskinverkstedkurs

Hva tjener en kadett:

Som kadett blir du lønnet etter avtalen mellom Norges Rederiforbund, Norges Sjøoffisersforbund og Norges Maskinistforbund.

Husk at fartstidskravene er minimumstid, og at det er assessor som til slutt skal avgjøre om du har den påkrevde kompetanse.

LYKKE TIL SOM KADETT!

Webcadet veiledninger

Søke læreplass
Weblærling innlogging
Webcadet innlogging