Kadett

Webcadet – ny elektronisk registreringsbok for kadetter

I sammenheng med at STCW ble revidert i 2010, så kom behovet for å oppgradere kadettbøkene. De maritime opplæringskontorene i Haugesund, Ålesund, Tromsø og Tønsberg har utviklet Webcadet, som erstatter de papirbaserte kadettbøkene.

De som registrerer seg i Webcadet, vil kunne føre dokumentasjon på sin kadettid i en webbasert kadettbok. Når kadettiden er over, vil opplæringskontorene ta en gjennomgang av webcadet for å se at alt er på plass. Hvis alt er på plass vil vi melde inn til Sjøfartsdirektoratet via Altinn med: «Fullført systematisk opplæring som kadett». Da er det bare for kadetten å søke sertifikat.

Webcadet er godkjent av Sjøfartsdirektoratet og arbeidsgiver-/arbeidstakerorganisasjonene som elektronisk registreringsbok for norske kadetter. For å få tilgang til Webcadet må du ha godkjent kadettplass hos et rederi.

Webcadet veiledninger

Søke læreplass
Weblærling innlogging
Webcadet innlogging