Styrmann/kaptein

Ønsker du å bli styrmann, overstyrmann eller kaptein?
Her følger en oversikt over dekksoffiser stillinger om bord:

Kaptein

Kapteinen er den øverste lederen om bord. Han eller hun har totalansvaret for både det som skjer på dekk og i maskinen og selvsagt for navigasjonen. I tillegg til den maritime kompetansen krever jobben også kunnskaper i ledelse og økonomi.

Les mer på utdanning.no

Overstyrmann

Overstyrmannen er kapteinens nestkommanderende og stedfortreder. En slik jobb vil variere veldig, avhengig av hva slags fartøy du er på, men ansvaret for lasting og lossing er en viktig arbeidsoppgave.

Les mer på utdanning.no

Styrmann

Styrmannen er skipets navigasjonsoffiser. Han eller hun har ansvaret for skipets kart og navigasjonsinstrumenter. På dekk bistår styrmannen overstyrmannen ved lasting og lossing når skipet ligger i havn.

Les mer på utdanning.no

Søke læreplass
Weblærling innlogging
Webcadet innlogging