Instruktør- og assessorkurs

Kurset er godkjent av Sjøfartsdirektoratet iht. STCW

Målgruppe

Hovedmålgruppe er faglig ledere/instruktører med opplæringsansvar for kadetter og lærlinger om bord, samt offiserer som skal bedømme kadetter og BRM-/ERM-kompetanse om bord på skip.
Kurset er også åpent for andre som ønsker å tilegne seg emnenes innhold.

Mål

Å gi grunnleggende kunnskap og innsikt i opplæring og bedømming av kadetter og BRM-/ERM-kompetanse, samt introdusere nødvendige hjelperedskaper for å sikre best mulig opplæring, trening og bedømmelse om bord. Å gi grundig innføring i hjelpeverktøyene Weblærling (for lærlinger) og Webcadet (for kadetter).

Varighet

Kurset er delt opp i en forberedelsedel og en kursdel;

  • Forberedelsedelen er på 4 timer. Nødvendig materiell sendes ut til kursdeltakerne på forhånd.
  • Kursdelen er på 16 timer, fordelt på 8 t pr. dag i to dager med teori og praktiske oppgaver.

Metode/Gjennomføring

Opplæringen skjer gjennom egenstudier på 4 timer og en kombinasjon av teoretisk klasseromsundervisning og praktiske øvelser, hvor deltakerne introduseres for lærestoffet via en kombinasjon av forelesning og dialog i plenum, arbeid i grupper og øvelser i form av tabletops, spill og scenarier. Forelesningene støttes av presentasjoner og filmer. Hvert emne avsluttes med en oppsummering. Hver øvelse gjennomgås i etterkant for repetisjon av lærestoff, praktisk tilnærming og refleksjon.

Sluttest

Etter endt kurs gjennomføres det en pålagt skriftlig prøve. Ved bestått prøve utstedes kursbevis

Repetisjon

Det er ingen krav til repetisjon av assessorkurs.

Forkunnskaper

Det er ingen krav til forkunnskaper for å delta på kurset.

Pris og påmelding

Pris på kursdeltakelse vil variere noe fra de ulike kontorene. Egen avtale for aktive medlemsbedrifter. Vennligst ta kontakt med kontoret i din region for mer informasjon.

Påmelding skjer via ditt rederikontor.

Merk: Om ikke annet er spesielt avtalt med rederiet, skal du følge kursdatoene til regionen rederiet ditt tilhører.

Ønsker du å delta eller vil du melde ansatte på kurs? Klikk deg tilbake til påmeldingssiden her.