Weblærling

Som lærling gjennom Maritim Opplæring vil du bruke det digitale dokumentasjonsverktøyet Weblærling for å dokumentere din opplæring.

Weblæring

For å komme inn på Weblærling går du til www.weblarling.no .

Når du har fått opprettet bruker, vil brukernavnet ditt alltid være din e-post uavhengig av hvilken rolle du har i systemet. Det første du må gjøre når du har logget deg på, er å sjekke at opplysningene på profilen din stemmer. Husk at store deler av korrespondansen mellom deg og Maritim Opplæring vil foregå elektronisk eller via SMS, så det er viktig at du sjekker at mailadressen og mobilnummeret du oppgir er riktig.

 

Oppstartsrapport
Weblærling er et digitalt dokumentasjonsverktøy som brukes for å dokumentere og gi deg best mulig opplæring gjennom læretiden din. På din profil skal du legge til din instruktør om bord, og eventuell medinstruktør. Du kan ha to instruktører og en medinstruktør koblet opp mot deg til enhver tid. Disse kan du selv skifte mellom. I løpet av de første 14 dagene dine om bord skal du gjennomføre en oppstartsrapport på Weblærling. Oppstartsrapporten er ikke sendt inn før både lærling og instruktør har signert den. Når dette er gjennomført vil du få tilgang til opplæringsboken, som er oppgaver du skal jobbe med gjennom læretiden din.

 

Opplæringsbok
Opplæringsboken består av oppgaver som du skal gjennomføre i løpet av læretiden din. Disse oppgavene bygger på kompetansemål fra læreplanen. Det er din instruktør som godkjenner oppgavene. Det er viktig at du arbeider kontinuerlig med opplæringsboken gjennom læretiden din. Denne er også et godt verktøy å bruke som repetisjon opp mot fagprøven. I løpet av læretiden skal alle oppgavene være besvart. Husk at fullført og godkjent opplæringsbok utgjør grunnlaget for at du kan søke ut ferdighetssertifikat via Sjøfartsdirektoratet.

 

Halvårsvurdering
Hvert halvår gjennomføres det en halvårsvurdering. Dette kan på mange måter sees på som en medarbeidersamtale mellom lærling og instruktør. Lærlinger som får opplæring i bedrift, har krav på en halvårsvurdering og en samtale minst en gang per halvår om hvordan de ligger an faglig. Dette er en del av underveisvurderingen. I halvårsvurderingen ser man på hva lærlingen mestrer sett opp mot kompetansemålene, i tillegg til at lærlingen skal få veiledning om hvordan han eller hun kan øke sin kompetanse i faget. Det er instruktøren som har ansvar for å gjennomføre halvårsvurderingen sammen med lærlingen.

 

For kursversjon Weblærling: /https://skole.weblarling.no/