Personvern

Maritim Opplæring forholder seg til EU-reguleringene om personvern (GDPR) i henhold til norsk lov. Som bruker har du rett til å klage til datatilsynet hvis du mener at disse reglene blir brutt.

1. Dine rettigheter som bruker

Som bruker har du rett til å vite hvilke opplysninger som er hentet inn, hva de skal brukes til og hvem som skal bruke dem. Opplysningene kan kun hentes inn ved ditt samtykke, og du kan også nekte oss å hente inn opplysninger om deg. Opplysningene dine kan slettes dersom du som kunde ønsker å fjerne informasjonen som er lagret om deg.

Du har rett til innsyn i hvilke opplysninger som er lagret om deg, og kan når som helst kreve å få slettet eller rettet på disse opplysningene.

1.1 Ønsker du innsyn, eller retting/sletting av personopplysninger? Kontakt Daglig leder ved opplæringskontoret i din region:

 • Daglig leder v/ kontoret i Haugesund: Inge Jarl Auestad – ija@maropp.no
 • Daglig leder v/ kontoret i Tromsø: Bjørn-Eirik Johnsen – bej@maropp.no
 • Daglig leder v/ kontoret i Tønsberg: Oddmund Nystad – on@maropp.no
 • Daglig leder v/ kontoret i Ålesund: Torunn Lied Giske – tlg@maropp.no

2. Hvilke personopplysninger har vi om deg

Avhengig av hvilken informasjon du gir oss, hvordan du bruker våre tjenester, og hvilke tillatelser du gir oss, har vi disse opplysningene om deg:

 • Opplysninger om deg: Informasjon du oppgir når du oppretter en brukerkonto eller melder deg på kurs, som navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.
 • Kommunikasjon: Informasjon du gir oss når du har kontakt med vårt kundesenter, som eposter sendt mellom oss.
 • Opplysninger om bruk på nettsidene: Informasjon vi får når du bruker vår nettside, som hva slags enhet du har (f.eks. mobil eller PC), IP-adresse, hvilke sider du besøker og hvilke funksjoner du bruker der.
 • Profileringsopplysninger: Informasjon og antakelser vi lager automatisk basert på de andre opplysningene (nevnt ovenfor) vi har om deg, som dine preferanser og interesser og hvilke demografiske grupper du tilhører, med mindre du har motsatt deg dette.

2.1 Hvem har tilgang til – og ansvar for personopplysninger?

De daglige lederne ved hvert av kontorene (som nevnt over i punkt 1.1) er ansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger – og avgjør formålet med personopplysningene som hentes inn. Det daglige ansvaret for behandling av personopplysninger ligger hos hvert av regionskontorene Maritim Opplæring.

PYX er databehandler for Maritimt Opplæringskontor – og behandler personopplysningene på oppdrag av behandlingsansvarlig. PYX er leverandør av drift av nettsider og webanalyse.

Vi henter ikke inn opplysninger om deg uten ditt samtykke. Behandlingsgrunnlaget er samtykke. Et slikt samtykke gis ved å huke av på våre innstillinger for informasjonskapsler (cookies) eller ved å sende inn et skjema.

Opplysningene som samles inn gjennom driften av nettstedet lagres på servere som driftes av PYX. Kun Maritim Opplæring, PYX – med underleverandører har tilgang til opplysningene som samles inn. Hvilken informasjon leverandørene har tilgang til, og hvordan denne skal brukes, blir regulert av en databehandleravtale mellom Maritim Opplæring og PYX.

3. Formålet med informasjonssamling

Vi samler inn informasjon om bruk av nettstedet for å forbedre brukervennligheten, avgjøre hvilket innhold brukere oppfatter som informasjon, og i markedsføringsøyemed for å gi relevant informasjon til brukere ut ifra deres interesser.

Eksempler på det vi måler er: Hvor mye tid folk bruker på de ulike sidene, hvilke nettsteder de kom fra, om de kommer inn på siden med en mobiltelefon eller en datamaskin og hvilke sider de har vært inne på. Disse opplysningene behandles som en bolk, og vi kan ikke spore dem tilbake til en enkelt bruker.

Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics. Analytics måler aktivitet og handlinger ved å plassere tekstfiler på datamaskinen din. Disse lagres maksimalt i 560 dager.3 Informasjon fra Analytics utleveres ikke til andre aktører.

Det er frivillig å gi fra seg opplysninger, men manglende samtykke kan gi deg en mindre tilpasset brukeropplevelse. Hvis du ønsker å bli kontaktet av oss er det nødvendig at du oppgir kontaktinformasjon.

4. Informasjonskapsler (cookies)

Informasjonskapsler er tekstfiler som plasseres på datamaskinen eller telefonen din når du laster inn nettstedet. Ingen av våre informasjonskapsler kan identifisere deg som person, men noen av dem kan plassere deg i en målgruppe for reklame, basert på tidligere bruk.

Disse informasjonskapslene brukes på maropp.no:

 • – Google Analytics plasserer en informasjonskapsel på siden din som viser at du har besøkt siden. Denne brukes til analyseformål og slettes etter maksimalt 2 år.
 • – Facebook plasserer en informasjonskapsel på siden din som viser at du har besøkt siden. Denne brukes i markedsføringsøyemed og slettes etter 180 dager.
 • – SnapChat plasserer en informasjonskapsel på siden din som viser at du har besøkt siden. Denne brukes i markedsføringsøyemed og slettes etter 365 dager.

Personopplysninger som utleveres til Facebook, SnapChat og Google er anonymisert, og enkeltbrukere kan ikke identifiseres. Du kan lese mer on hvordan disse aktørene forholder seg til GDPR her:

https://privacy.google.com/businesses/compliance/

https://www.facebook.com/business/gdpr

https://businesshelp.snapchat.com/s/article/gdpr?language=en_US