Maritim Opplæring

Om oss

Maritim Opplæring er et samarbeid mellom de 4 maritime opplæringskontorene. Kontorene ble etablert i 1996. Vi er lokalisert i Haugesund, Tromsø, Tønsberg og Ålesund. Maritim Opplæring er et bindeledd mellom rederiene og de maritime skolene for å sikre rekruttering av lærlinger og kadetter til den maritime næringen.

Vi tar inn lærlinger i alle fag hvor det er mulig å gi fagutdanning om bord på skip: matros, skipsmotormekaniker og maritim elektriker. Vi tar også inn lærlinger i kokk- og servitørfagene, konditor og resepsjonist.

Maritim Opplæring er en godkjent opplæringsinstitusjon for maritime konvensjonsfag. I tillegg skal vi formidle medlemsrederienes behov til ungdom som skal velge utdannelse, og informere om krav til både skolegang, språkferdigheter og personlig motivasjon for de ulike maritime yrkene.

Maritim Opplæring skal være oppdatert innen internasjonale krav, og jobber aktivt med kursing av instruktører og assessorer. Det tilbys i tillegg en rekke andre aktuelle kurs for næringen.

Sammen med våre medlemsrederier sørger vi for å sikre norske sjøfolk for fremtiden!

 

alesund@maropp.no
haugesund@maropp.no
tromso@maropp.no
tonsberg@maropp.no