Kontakt Maritim Opplæring

Maritim Opplæring er et samarbeid mellom de 4 maritime opplæringskontorene. Kontorene ble etablert i 1996. Vi er lokalisert i Haugesund, Tromsø, Tønsberg og Ålesund. Maritim Opplæring er et bindeledd mellom rederiene og de maritime skolene for å sikre rekruttering av lærlinger og kadetter til den maritime næringen.

Maritim Opplæring tar inn lærlinger i alle fag hvor det er mulig å gi fagutdanning om bord på skip: matros, skipsmotormekaniker og maritim elektriker. Vi tar også inn lærlinger i kokk- og servitørfagene, konditor og resepsjonist. Maritim Opplæring er en godkjent opplæringsinstitusjon for maritime konvensjonsfag.

Maritim Opplæring er oppdatert innen internasjonale krav, og jobber aktivt med kursing av instruktører og assessorer. Vi tilbyr i tillegg en rekke andre aktuelle kurs for næringen.

Sammen med våre medlemsrederier sørger vi for å sikre norske sjøfolk for fremtiden!

 

Region Sørøst - Tønsberg

Maritim Opplæring Sørøst
Øvre Langgate 61, 3110 Tønsberg
Telefon: 33 30 88 90

Oddmund Nystad

Daglig leder
Leder av kontoret

482 09 615

Billy Sandnes

Informasjons- og rekrutteringsleder
Rekrutteringsansvarlig

976 80 775

Johan Wiese Matheson

Opplæringskonsulent
Oppfølging av lærlinger, administrator for Webcadet

938 51 737

Lise L. Mandal

Opplærings- og KS-leder
Opplæringsansvarlig og KS-leder

977 45 584

Tone Henningsen

Administrasjonskonsulent
Administrasjon

986 94 292

Susan Staines

Markedsfører SoMe
Markedsføring, sosiale medier

407 47 884

Region Sørvest - Haugesund

Maritim Opplæring Sørvest
Smedasundet 97B, 5525 Haugesund
Telefon: 52 70 89 20

Inge Jarl Auestad

Daglig leder
Leder av kontoret, ansvarlig for rederiene i Agder og deres lærlinger, kontakt med de maritime skolene i Agder, ansvar for maritim elektrikere

926 24 734

Solfrid Gerhard

Administrasjonskonsulent
Lærekontrakter, stryk i fag eller manglende fag, fagprøver, påmelding til kurs, tilskudd

975 86 932

Steinar Tveita

Opplæringskonsulent
Ansvarlig for rederiene i Vestland og deres lærlinger, kontakt med de maritime skolene i Vestland, rekrutteringstiltak

970 76 278

Aina Lehmann

Rekrutteringskonsulent
Rekruttering, markedsføring, sosiale medier, oppfølging av lærlinger

974 79 474

Karl Martin Hansen

Opplæringskonsulent
Ansvarlig for rederiene i Rogaland og deres lærlinger, kontakt med de maritime skolene i Rogaland, rekrutteringstiltak

909 49 288

Region Nordvest - Ålesund

Maritim Opplæring Nordvest
Kongens gate 15, 6002 Ålesund
Telefon: 70 13 90 90

Torunn Lied Giske

Daglig leder
Leder for kontoret

934 22 442

Eva Meberg

Fagkonsulent
Oppfølging av lærlinger, rekruttering, KS-ansvarlig

952 12 233

Lars Humlen

Fagkonsulent
Hovedansvar for rekruttering og oppfølging av lærlinger

940 32 073

Sissel Giske

Administrasjonskonsulent
Lærekontrakter, oppmelding til fagprøve

70 13 90 90

Jonas Karlsbakk

Fagkonsulent
Oppfølging av lærlinger, rekruttering, skolebesøk

482 17 648

Maritim Opplæring Nord - Tromsø

Maritim Opplæring Nord
Stakkevollveien 51, 9010 Tromsø
Telefon: 975 34 000

Bjørn Eirik Johnsen

Daglig leder
Leder av kontoret, oppfølging av lærlinger, rekruttering, skolebesøk

918 63 283

Kjell-Otto Hansen

Fagkonsulent
Oppfølging av lærlinger, rekruttering, skolebesøk

908 66 906

Vegar Nilsen

Fagkonsulent
Oppfølging av lærlinger, rekruttering, skolebesøk, Seagull

457 70 048

Mads Johnsen

E-læringskoordinator
Oppfølging av lærlinger, administrasjon av Webcadet, kurs og nettsamlinger, KS-ansvarlig, rekruttering, skolebesøk, Campus Increment

941 28 101

Heidi Kallbekken

Administrasjonskonsulent
Lærekontrakter, stryk i fag, fagprøver, tilskudd

920 47 287

Avvik/klage

Maritim Opplæring er en godkjent opplæringsinstitusjon i maritime fag. Godkjenningen er gitt av Sjøfartsdirektoratet og DNV.

Et avvik eller en klage som blir sendt inn skal være konkret, og inneholde så mange opplysninger som mulig. Klager har rett på å få sin henvendelse skriftlig besvart innen 14 dager etter mottak ved Maritimt Opplæring. Klager av generell karakter blir ikke behandlet.

    Basisinformasjon

    Region

    Velg region

    Avviket/klagen gjelder

    Melding