fbpx
Info / Om oss

Vi hjelper gjerne om du har spørsmål om maritim utdanning.

Ta kontakt med oss for informasjon. Vi holder til i Sjøfartsbygget ved Smedasundet i Haugesund.

Maritimt Opplæringskontor Sør/Vest Norge

Tlf: 52 70 89 20

E-post: post@maropp.no

Post: Smedasundet 97b, 5525 Haugesund

Besøksadresse: Smedasundet 97b, Haugesund. Sjøfartsbygget, 1.etasje

Åpningstider: kl. 08.00 – 15.30

Diverse linker

Ansatte

Inge Jarl Auestad

Daglig leder

T: 52 70 89 22

M: 92 62 47 34

E: ija@maropp.no

Utdannet elektronikkingeniør.

Har ansvaret for:

• Leder av kontoret

• Kontakten med rederiene i Agder Fylke og deres lærlinger.

• Kontakten med de maritime skolene i Agder Fylke.

• Skipselektrikerutdanningen

• Rekrutteringstiltak

Steinar Tveita

Opplæringskonsulent

T: 52 70 89 23

M: 97 07 62 78

E: st@maropp.no

Utdannet nautiker.

Har ansvaret for:

• Kontakten med rederiene i Vestland og deres lærlinger.

• Kontakten med de maritime skolene i Vestland.

• Rekrutteringstiltak

Karl Martin Hansen

Opplæringskonsulent

T: 52 70 89 25

M: 90 94 92 88

E: kmh@maropp.no

Utdannet lærer med fagbrev som motormann

Har ansvaret for:

• Kontakten med rederiene i Rogaland og deres lærlinger.

• Kontakten med de maritime skolene i Rogaland.

• Rekrutteringstiltak

Solfrid Gerhard

Administrasjonskonsulent

T: 52 70 89 20

M: 97 58 69 32

E: sg@maropp.no

Utdannet innen kontor og administrasjon.

Har ansvaret for:

• Lærekontrakter

• Stryk i fag, evt manglende fag

• Lånekassen

• Påmelding til kurs

• Tilskudd

Aina Lehmann

Rekrutteringskonsulent

T:

M: 97 47 94 74

E: al@maropp.no

Utdannet økonom med master i endringsledelse

Har ansvaret for:

• Rekruttering

• Markedsføring

• Administrativ bistand

Styret

Styreleder:

• Per Stange, Solstad Offshore ASA

Styremedlemmer:

• André Høyset, Fjord 1 ASA

• Sindre Matre, Arriva Shipping AS

• Erling Lodden, Eidesvik Maritime AS

• Mary-Ann Mostraum, Roslagen Shipping AS

Vararepresentanter:

• Jone Ullenes, Rødne Trafikk AS

• Eva Storeide, Odfjell Maritime Service AS

• Linda Husebø, Norled – Stavanger AS

Meld inn avvik

Maritimt Opplæringskontor er en godkjent opplæringsinstitusjon i maritime fag. Godkjenningen er gitt av Sjøfartsdirektoratet og DNV GL .

Et avvik som blir sendt inn skal være konkret, og inneholde så mange opplysninger som mulig. Klager har rett på å få sin klage skriftlig besvart innen 14 dager etter mottak ved Maritimt Opplæringskontor. Klager av generell karakter blir ikke behandlet.

    Manglende opplæringDårlig arbeidsmiljøAnnet

    Søke læreplass
    Weblærling innlogging
    Webcadet innlogging