Info / Om oss

Vi hjelper gjerne om du har spørsmål om maritim utdanning.

Ta kontakt med oss for informasjon. Vi holder til i Sjøfartsbygget ved Smedasundet i Haugesund.

Maritimt Opplæringskontor Sør/Vest Norge

Tlf: 52 70 89 20

Mail: post@maropp.no

Post: Smedasundet 97b, 5525 Haugesund

Besøksadresse: Smedasundet 97b, Haugesund. Sjøfartsbygget, 1.etasje

Åpningstider: kl. 08.00 – 15.30

Diverse linker

Ansatte

Inge Jarl Auestad

Daglig leder

T: 52 70 89 22

M: 92 62 47 34

E: ija@maropp.no

Utdannet elektronikkingeniør.

Har ansvaret for:

• Leder av kontoret

• Kontakten med rederiene i Agder Fylke og deres lærlinger.

• Kontakten med de maritime skolene i Agder Fylke.

• Skipselektrikerutdanningen

• Rekrutteringstiltak

Geir Fridtjof Foldøy

Opplæringskonsulent

T: 52 70 89 25

M: 90 50 87 17

E: gff@maropp.no

Utdannet adjunkt med tilleggsutdanning.

Har ansvaret for:

• Kontakten med rederiene i Vestland Fylke og deres lærlinger.

• Kontakten med de maritime skolene i Vestland Fylke.

• Rekrutteringstiltak

Steinar Tveita

Opplæringskonsulent

T: 52 70 89 23

M: 97 07 62 78

E: st@maropp.no

Utdannet nautiker.

Har ansvaret for:

• Kontakten med rederiene i Rogaland og deres lærlinger.

• Kontakten med de maritime skolene i Rogaland.

• Rekrutteringstiltak

Solfrid Gerhard

Administrasjonskonsulent

T: 52 70 89 20

M: 97 58 69 32

E: sg@maropp.no

Utdannet innen kontor og administrasjon.

Har ansvaret for:

• Lærekontrakter

• Stryk i fag, evt manglende fag

• Lånekassen

• Påmelding til kurs

• Tilskudd

Martyna Wojtczak

Lærling i kontor & adm.fag

T: 52 70 89 21

M:

E: mw@maropp.no

Styret

Styreleder:

• Per Stange, Solstad Offshore ASA

Styremedlemmer:

• André Høyset, Fjord 1 ASA

• Sindre Marte, Arriva Shipping AS

• Erling Lodden, Eidesvik Maritime AS

• Hanne Tholvsen Hansen, Tidewater Norge AS

Vararepresentanter:

• Berit Fuglestad, O.H. Meling & Co AS

• Jone Ullenes, Rødne Trafikk AS

• Eva Storeide, Odfjell Maritime Services AS

Meld inn avvik

Maritimt Opplæringskontor er en godkjent opplæringsinstitusjon i maritime fag. Godkjenningen er gitt av Sjøfartsdirektoratet og DNV GL .

Et avvik som blir sendt inn skal være konkret, og inneholde så mange opplysninger som mulig. Klager har rett på å få sin klage skriftlig besvart innen 14 dager etter mottak ved Maritimt Opplæringskontor. Klager av generell karakter blir ikke behandlet.

Manglende opplæringDårlig arbeidsmiljøAnnet

Søke læreplass
Weblærling innlogging
Webcadet innlogging