Før læretiden

På denne siden vil du kunne finne svar på følgende spørsmål:

 • Hvem kan bli lærlinger?
 • Hvordan søke læreplass?
 • Hva med søkere som har utenlandsk statsborgerskap?
 • Hvilke krav stilles for å få læreplass?
 • Kreves det helseattest for å reise til sjøs?
 • Hvilken utdanning kreves for å reise til sjøs?
 • Finnes det andre veier til fagbrev enn lærling?
 • Hva er mønstring?
 • Hva skal jeg ta med på reise?
 • Hva er ansettelsesattest og lærekontrakt?
 • Kan jeg velge selv hvilket rederi jeg vil ha læreplass i?

 

Hvem kan bli lærlinger?
Alle som er interessert i og motivert for å arbeide til sjøs kan bli lærlinger i matros- eller motormannfaget.

Vi på Maritimt Opplæringskontor prioriterer deg som har fullført og bestått VG1 TIP eller Elektro og Vg2 Maritime fag. Lærlinger i våre andre lærefag må ha fullført og bestått sitt respektive Vg2 fag, samt være motivert og interessert i sitt valgte fagfelt.


Hvordan søke læreplass?

Du kan søke læreplass ved å fylle ut skjemaet du finner her.

Hva med lærlinger med utenlandske statsborgerskap?
Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse åpnet nylig opp for å utbetale tilskudd til » EØS-borgere i opplæringsstillinger som har gjennomført utdanning ved utdanningsinstitusjon i Norge«.  Dette gjør det enklere for mange av våre utenlandske søkere. For de som ikke havner inn under tilskuddsordningen kan det fremdeles bli vanskelig å få læreplass. Det er derimot enkelte rederier som likevel tar inn lærlinger selv om tislkuddet uteblir. Det er derimot ikke alle rederier som har økonomisk mulighet til dette.

Hvillke krav stilles for å få læreplass?

 • Lavt fravær
 • Fullført VG1 og Vg2 med gode karakterer (snitt på 3,5)
 • Karakteren GOD i orden og atferd
 • Være motivert for faget
 • God vandel


Kreves det helseattest for å reise til sjøs?

Ja.

Det er ulike krav til BMI, syn og hørsel avhengig av hvilken stilling du skal ha om bord. Ulike medikamentbruk og diverse sykdommer kan også hindre deg i å få godkjent helseattest. Derfor anbefaler vi deg å gå til sjømannslegen før du begynner på en maritim utdanning.

 

Hva er mønstring?

Før du kan reise om bord første gang, er du nødt til å mønstre på. Dette gjøres ved utvalgte NAV kontor som har maritime kontroll. Du vil der få sjøfartsbok.
Mønstring skal skje 1-7 dager før utreise. Følgende papirer må en lærling ta med til mønstringskontoret:

 • Pass
 • 2 passbilder
 • Ansettelsesavtale


Hva er ansettelsesattest og lærekontrakt?
Ansettelsesavtale skrives mellom deg og rederiet. Den forteller deg at du har et ansettelsesforhold til dette rederiet i læretiden.

Lærekontrakt skrives mellom deg og Maritimt Opplæringskontor. For å være gyldig må den godkjennes av fylket.