Skipselektriker

Hva gjør en skipselektriker?

 • Reparere og justere alt teknologisk utstyr om bord

Hvilke personlige egenskaper trenger en skipselektriker?

 • Være faglig dyktig og holde seg oppdatert til alle tider
 • Kunne jobbe selvstendig og nøyaktig
 • Være ansvarsbevisst
 • Være flink til å samarbeide også med mennesker fra andre kulturer
 • Være sikkerhetsorientert og følge de kravene som stilles
 • Ha gode språk kunnskaper


Hvilke krav stilles for å få læreplass?

 • Fullført Vg1 elektro
 • Fullført Vg2 Elenergi (snitt over 3,5)
 • Godkjent helseattest fra autorisert sjømannslege
 • God vandel

Ny utdanningsmodell

Skipselektrikerfaget har fra høsten 2017 fått en ny utdanningsmodell. Den nye utdanningen er en 5-årig utdanning. Etter Vg2 Elenergi, må en søke seg inn på Vg3 Maritim elektriker. Dette faget vil tilbys kun på noen få skoler i landet. Etter fullført Vg3 Maritim elektriker, kan du søke som lærling i faget Maritim elektriker. Det blir 2 år i lære på et skip. De som vil inn i Sjøforsvaret, søker direkte til Sjøforsvaret etter Vg3 Maritim elektriker. Etter endt læretid, kan en søke om sertifikat som skipselektrikeroffiser.

Søknadsfrist var 8. februar 2017.  Hvordan søke læreplass for 2018 kommer vi tilbake til i januar 2018.

Finnes det internasjonale krav til skipselektriker?

IMO ( International Maritime Organization) har vedatt at alle som skal mønstre som skipelektriker må ha ferdighetssertifikat, fra 01.01.2017.  Fra samme dato vil det også på en del båter bli krav om at en har skipselektrikeroffiser om bord.

Les mer om skipselektriker på www.utdanning.no eller www.maritimkarriere.no 

Har du allerede fagbrev som elektriker, og vil bli skipselektriker?

Kravet for å bli godkjent som skipselektriker er følgende:

 • Fagbrev som elektriker
 • Bestått eksamen i «skipselektriker modul»
 • Gjennomført og bestått høyspentkurs og grunnleggende sikkerhetskurs
 • 6 mnd fartstid

I tillegg må du ha godkjent helseattest.
Eksamen i skipselektriker-modul blir normalt avviklet 2 ganger i året. Mer om dette finner du her