Tips om fagprøve for Motormann

Det er vi på Maritimt Opplæringskontor som melder deg opp til fagprøve. Fagprøvene avvikles normalt i siste del av juli og første del av august. Dato for din fagprøve vil du få tilsendt i mai. Fagprøven går over 1 eller 2 dager, dette vil du få beskjed om når du får bekreftelse på at du er oppmeldt. Maropp betaler for fagprøven, og rederiet dekker reisen.

Det er mange som skal ta fagprøve til sommeren, og det er vanskelig å få byttet den oppsatte datoen, så det er viktig at du ikke planlegger ferie eller andre ting før du får din fagprøvedato!

Her kommer noen tips som vi har informert om på lærlingsamlingene:

Jobb godt med opplæringsboken, og repeter før fagprøven! Husk at opplæringsboken i Weblærling være ferdig i god tid før sluttdatoen på din lærekontrakt!

Husk å møte opp i god tid på fagprøven, gjerne ca. 20 min før oppstart av prøven. Ta med verneutstyr.

Som regel vil du få i oppdrag å planlegge, gjennomføre og evaluere/dokumentere ditt arbeid. Se vedlegg som kan være til hjelp når du forbereder deg til fagprøven. Vedlagt finner du også et eksempel på et fagprøveoppsett.

Nedenfor finner du noen eksempler på ting du kan få på fagprøven. Du kan også få andre ting! Det er prøvenemndene som har hele kontrollen på hva du kan få.

 • Vedlikehold
 • Vakthold
 • Drift
 • Varmt arbeid
 • Sveising i høyden
 • HMS (f.eks. arbeidstillatelser)
 • Navn på komponenter på hovedmotor og hjelpemotor
 • Ventiljustering
 • Oljeskift på hjelpemotor
 • Demontere sylinderdeksel
 • Rengjøring av separator
 • Demontere eksosventil
 • Trykkprøve brennstoffventil
 • Ta av toppen på en dieselmotor og forklare hovedkomponentene

Lykke til med forberedelsene til fagprøven!

Tips til fagprøven

Eksempel på fagprøveoppsett