Hvordan følge opp lærlingen

Info til instruktør:

Instruktøren er den ansatte om bord som har hovedansvar for oppfølging og opplæring av lærlingene.

Instruktøren skal sørge for at lærlingene får opplæringen de har krav på og er lærlingenes nærmeste støttespiller om bord. Her finner dere informasjon om oppgavene som følger med dette ansvaret, og råd og tips om hvordan dere kan planlegge og gjennomføre opplæringen.

Selv om instruktøren har hovedansvar for opplæringen, kan opplæringen gjerne delegeres til en eller flere andre om bord.

Instruktørens oppgaver:

  • Avklare hvilke forventninger lærlingen og rederiet har til læretiden
  • Sette seg inn i bruken av Weblærling og hvilke mål lærlingen skal ha opplæring i
  • Gi lærlingen arbeidsoppgaver som står i forhold til det nivå som lærlingen til enhver tid befinner seg på
  • Demonstrere arbeidsoppgaver, teknikker og utstyr og forklare hva som gjøres
  • Observere lærlingen og gi konstruktiv tilbakemelding på utvikling og egnethet, både faglig og sosialt
  • Utfordre lærlingen i forhold til planlegging, gjennomføring og evaluering av egne arbeidsoppgaver
  • Gjennom Weblærling gi lærlingen vurdering i de ulike målene i opplæringen
  • Hvert halvår skal instruktøren ha en vurderingssamtale med sin lærling. Denne skal dokumenteres i Weblærling.

 

Her finner du instruks for bruk av Weblærling: Instruks for instruktører

User manual for Instructor in Weblærling: User manual for Instructor