Lærling

Her ligger felles filer for lærlingene:

Oppstartsrapporten – Sendes inn etter 14 dager ombord på nytt fartøy
Halvårsvurderingen – Sendes inn hvert halvår
Godkjenning av praktiske oppgaver – Matros – Sendes inn hvert halvår
Godkjenning av praktiske oppgaver – Motormann -Sendes inn hvert halvår
Godkjenning av praktiske oppgaver – Skipselektriker – Sendes inn hvert halvår

Lærlingene kan søke om disse sertifikatene i læretiden:

Søknad om Brovakttjeneste
Søknad om Maskinvakttjeneste

English version:

Start-up report
Bi annual appraisal

Maritim Utdanning