Skipselektrikereksamen

EKSAMEN I «SKIPSELEKTRIKERMODUL».

Neste eksamen er 8. desember 2017.  Påmeldingsfrist er 1. november.

Eksamen i skipselektrikermodul er en 5 timers eksamen. De maritime opplæringskontorene i Haugesund, Tønsberg, Ålesund og Tromsø er godkjent av Sjøfartsdirektoratet for avvikling av eksamen i skipselektrikermodul. Påmelding skjer til det aktuelle maritime opplæringskontoret (se «Andre samarbeidspartnere» i vår linkfane). Eksamensavgift er kr. 4000,-

Påmelding til eksamen i Haugesund vil bli åpnet 1. oktober 2017 på denne siden.

Påmelding til eksamen er bindende og faktura sendes alle som melder seg på til eksamen.

Dette blir trolig siste eksamen, etter gammel modell. Fra og med våren 2018, må en melde seg opp til eksamen i faget Maritim elektriker. Pensum er stort sett det samme, så eksamen forventes å bli noenlunde lik.


Det er viktig å være godt forberedt til eksamen. Du vil finne forslag til bøker i vår bokliste.
Du kan også forberede deg ved å løse tidligere avviklede eksamener.
Her finner du  Eksempel 1, Eksempel 2 og Eksempel 3.

EKSAMENSFORBEREDENDE SKIPSELEKTRIKERKURS
Noen skoler arrangerer egne eksamensforberedende kurs i forkant av eksamen. Dette er kurs
der en løser tidligere eksamener i faget, og har mulighet til å avklare faglige spørsmål.

Det er skolene som selv avgjør om de vil arrangere kurs i forkant av eksamen.