Skipselektrikereksamen

EKSAMEN I «SKIPSELEKTRIKERMODUL».

Neste eksamen er 8. desember 2017.  Påmeldingsfrist er 13. november.

Eksamen i skipselektrikermodul er en 5 timers eksamen.

Bindende påmelding til janne.mallaug@skole.rogfk.no

I e-posten skriver du «Skipselektriker» i emnefeltet. I selve e-posten skriver du inn navn, adresse, postnr, poststed, mobil nr og fødsels- og personnr.

De maritime opplæringskontorene i Haugesund, Tønsberg, Ålesund og Tromsø er godkjent av Sjøfartsdirektoratet for avvikling av eksamen i skipselektrikermodul. Påmelding skjer til det aktuelle maritime opplæringskontoret (se «Andre samarbeidspartnere» i vår linkfane). Eksamensavgift er kr. 4000,-

Påmelding til eksamen er bindende og faktura sendes alle som melder seg på til eksamen.

Dette blir siste eksamen, etter gammel modell. Fra og med våren 2018, må en melde seg opp til eksamen i faget Maritim elektriker. Pensum er stort sett det samme.


Det er viktig å være godt forberedt til eksamen. Du vil finne forslag til bøker i vår bokliste.
Du kan også forberede deg ved å løse tidligere avviklede eksamener.
Her finner du  Eksempel 1, Eksempel 2 og Eksempel 3.

EKSAMENSFORBEREDENDE SKIPSELEKTRIKERKURS
Noen skoler arrangerer egne eksamensforberedende kurs i forkant av eksamen. Dette er kurs
der en løser tidligere eksamener i faget, og har mulighet til å avklare faglige spørsmål.

Det er skolene som selv avgjør om de vil arrangere kurs i forkant av eksamen. Karmsund vgs., kommer ikke til å arrangere kurs høsten 2017.