Skipselektrikereksamen

EKSAMEN I «SKIPSELEKTRIKERMODUL».
Eksamen i «Skipselektrikermodul» (tidl. «Maritim modul») avvikles normalt to ganger i året, vanligvis i månedskiftet i mai/juni og november/desember.

Neste eksamen er 31. mai 2017.  Påmeldingsfrist er 10. mai.

Eksamen i skipselektrikermodul er en 5 timers eksamen. De maritime opplæringskontorene i Haugesund, Tønsberg, Ålesund og Tromsø er godkjent av Sjøfartsdirektoratet for avvikling av eksamen i skipselektrikermodul. Påmelding skjer til det aktuelle maritime opplæringskontoret (se «Andre samarbeidspartnere» i vår linkfane). Eksamensavgift er kr. 4000,-

Påmelding til eksamen i Haugesund skjer ved å sende en e-post til janne.mallaug@skole.rogfk.no. Der skriver du inn fødsels- og personnr., mobil tlf. nr. og postadresse.

Påmelding til eksamen er bindende og faktura sendes alle som melder seg på til eksamen.


Det er viktig å være godt forberedt til eksamen. Du vil finne forslag til bøker i vår bokliste.
Du kan også forberede deg ved å løse tidligere avviklede eksamener.
Her finner du  Eksempel 1, Eksempel 2 og Eksempel 3.

EKSAMENSFORBEREDENDE SKIPSELEKTRIKERKURS
Noen skoler arrangerer egne eksamensforberedende kurs i forkant av eksamen. Dette er kurs
der en løser tidligere eksamener i faget, og har mulighet til å avklare faglige spørsmål.

Det er skolene som selv avgjør om de vil arrangere kurs i forkant av eksamen.  Karmsund vgs. kommer ikke til å arrangere kurs i forbindelse med eksamen våren 2017.