Kurs & seminar

Maritimt Opplæringskontor har som ett av sine hovedfokus å sørge for god oppfølging for alle som er i kontakt med oss. Vi tilbyr derfor aktuelle kurs og seminar for både medlemsrederi, opplæringsansvarlige, lærere og selvsagt lærlinger.

Savner du noe? – ta med oss for å høre om vi planlegger noe som kan være aktuelt for deg!

Her er en oversikt over aktuelle kurs og seminar som Maritimt Opplæringskontor tilbyr:

Assessorkurs

Assessorkurs er et etterutdanningstilbud for erfarne offiserer som ønsker å bidra i opplæringen av kadetter. Kurset anbefales også for offiserer som driver opplæring av lærlinger.
Påmelding skjer via ditt rederi.

Lærlingsamlinger

Her samler vi lærlingene for å utveksle erfaringer. Lærlingene vil også her få vikitg informasjon om sin rolle som lærling, samt de krav som stilles til dem i opplæringsfasen. Tema som vi kommer innom kan være dokumentering av opplæring, fagprøve, søking til fagskole og høgskole osv.
Påmelding skjer via SMS eller e-post.

Lærersamlinger

Maritimt Opplæringskontor inviterer lærerne som underviser i maritime fag i våre fylker. Dette skjer etter behov. Målet med samlingene er å styrke samarbeid mellom skolene.
Påmelding skjer direkte til Maritimt Opplæringskontor.

Kontaktseminar

Årlig samling for våre medlemsrederier. Her oppdateres rederienes kontaktpersoner om siste nytt innen lærlingordningen.