Styret

Styreleder:

– Per Stange, Solstad Offshore ASA

 

Styremedlemmer:

– André Høyset, Fjord1 ASA

– Sindre Marte, Arriva Shipping AS

– Erling Lodden, Eidesvik Maritime AS

– Hanne Tholvsen, Gulfmark AS

 

Vararepresentanter:

– Berit Fuglestad, O.H. Meling & Co AS

– Jone Ullenes, Rødne Trafikk AS

– Eva Storeide, Odfjell Maritime Services AS