Styret

Styreleder: 
– Per Stange, Solstad Shipping AS

Styremedlemmer:
– Erling Lodden, Eidesvik Maritime AS
– Sindre Matre, Arriva Shipping AS
– André Høyset, Fjord1 AS
– Hanne Th. Hansen, Gulfmark AS

Varamedlemmer:
– Jone Ullenes, Rødne Trafikk AS
– Berit Fuglestad, O H Meling & Co AS