Ansatte

Vi på Maritimt Opplæringskontor ønsker å være til hjelp i spørsmål om maritim utdanning.
Ta kontakt med oss for informasjon.

Hvem er vi:

 Inge Jarl Auestad
Daglig leder
Telefon: 52 70 89 22
Mobil:    92 62 47 34
Mail:      ija@maropp.no
Utdannet elektronikkingeniør. Har ansvaret for:

 • Leder av kontoret
 • Kontakten med rederiene i Vest-Agder og deres lærlinger.
 • Kontakten med de maritime skolene i Vest-Agder.
 • Skipselektrikerutdanningen
 • Rekrutteringstiltak

Steinar Tveita
Opplæringskonsulent
Telefon: 52 70 89 23
Mobil:    97 07 62 78
Mail:      st@maropp.no
Utdannet nautiker. Har ansvaret for:

 • Kontakten med rederiene i Rogaland og deres lærlinger.
 • Kontakten med de maritime skolene i Rogaland.
 • Rekrutteringstiltak

Solfrid Gerhard
Administrasjonskonsulent
Telefon: 52 70 89 20
Mobil:    97 58 69 32
Mail:      sg@maropp.no

Utdannet innen kontor og administrasjon. Har ansvaret for:

 • Lærekontrakter
 • Stryk i fag, evt manglende fag
 • Lånekassen
 • Påmelding til kurs
 • Tilskudd

Geir Fridtjof Foldøy
Opplæringskonsulent
Telefon: 52 70 89 25
Mobil:    90 50 87 17
Mail:      gff@maropp.no
Utdannet adjunkt med tilleggsutdanning. Har ansvaret for:

 • Kontakten med rederiene i Hordaland  og i Sogn & Fjordane og deres lærlinger.
 • Kontakten med de maritime skolene i Hordaland.
 • Rekrutteringstiltak

Sylvi Marie Sævik
Lærling i kontor- & adm.fag
Telefon: 52 70 89 21
Mail:      sms@maropp.no