Webcadet veiledning

Her ligger veiledningshefter for vedkommende som skal jobbe med Webcadet.

Rederiansvarlig

Assessor

Instruktør

Training officer – English version

Kadett

Her er link til testversjon i webcadet http://kurs.webcadet.test8.innit.no/
(Denne brukes kun under instruktør-assessorkurs)