Kadett

Vi vil anbefale kadettene å registrer seg i webcadet.

Legg inn mest mulig informasjon og kursbeviser osv, for her vil rederiene kunne gå inn og søke etter den kadetten som det ønsker. Oppdater din bruker etter behov.